Diğer Menüler

RN KABLO A.?. üretici bir firmad?r. Fabrikam?z 1.000 m2 kapal? alana sahiptir.1999 - 2011 y?llar? aras?nda farkl? sektörlerde faaliyet göstermi? olup 2011 y?l?ndan bu yana kablo sektöründe yer almaktay?z. Kablo ve dalg?ç motor bobin tellerinin üretimini ve ihracat?n? yapmaktay?z. Ürünlerimizi 32 farkl? ülkeye ihraç ediyoruz. Ayr?ca Türkiye’deki kablo ve dalg?ç teli pazar?nda da önemli bir yerimiz bulunmaktad?r.

Firmam?zda kullan?lan tüm bak?rlar ER-BAKIR A.?.’den tedarik edilmektedir.

Talepleriniz ve projeleriniz için uzman ve deneyimli kadromuz ile hizmetinizdeyiz.